Sprawozdanie z II Śląskich Mistrzostw Dekarzy
II Śląskie Mistrzostwa Dekarzy

II Śląskie Mistrzostwa Dekarzy odbyły się 26.02.2011 r. i  były imprezą towarzyszącą tegorocznym targom budowlanym SIBEX 2011 w Sosnowcu. Uczestnikami mistrzostw byli dekarze zrzeszeni w Śląskim Stowarzyszeniu Dekarzy. Pokaz sztuki układania dachu przyciągnął uwagę wielu zwiedzających targi.

W II Śląskich Mistrzostwach Dekarzy zorganizowanych przez Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy uczestniczyły trzy dwuosobowe zespoły, reprezentujące firmy dekarskie wyłonione w drodze eliminacji. Zmagania konkursowe trwały 5godzin.

W zawodach udział wzięli:
Usługi Ogólnobudowlane - Henryk Fyda z Lędzin
Zakład Blacharsko – Dekarski – Janusz Sołtys z Karniowic

Firma BODEXBUD – Bogdan Jędrusik ze Sławkowa

Na trzech identycznych modelach dachu dekarze w przeciągu 5 godz. musieli wykonać dach.

Zadaniem uczestników było położenie foli paroprzepuszczalnej firmy Klober,  rozmieszczenie łat, ułożenie dachówki ceramicznej firmy Bogen – Dachy Bawarii typ INNOVO 12, wraz z akcesoriami dachowymi Klober, zamontowanie okna dachowego firmy Velux, zamontowanie odwodnień dachu firmy Budmat wraz z obróbkami blacharskimi.

Uczestnicy zobowiązani byli posiadać własny sprzęt. Akcesoria do obróbek dekarskich, dachówki, okna dachowe, rynny, folię dostarczyły firmy, będące sponsorami mistrzostw.


Komisja konkursowa oceniając zmagania dekarzy brała pod uwagę zgodność wykonania dachu z technologią producenta pokryć dachowych, zasady sztuki dekarskiej oraz estetykę pracy. 
W skład komisji weszli:

  • Stanisław Stolarczyk - prezes  ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY – przewodniczący
  • Sławomir Tokarz – Dyrektor Handlowy KLOBER
  • Paweł Zgrzywa – Doradca Techniczny VELUX
  • Tomasz Banach – Dyrektor Handlowy BOGEN
  • Oliwier Hyż – Doradca Handlowy firmy BUDMAT

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz z wręczenie nagród dyplomów odbyło się w dniu  26.02.2011 o godz. 15.00
Zwycięzcą mistrzostw została brygada Henryka Fydy, drugie miejsce zajęła drużyna Bogdana Jedrusika, natomiast trzecie miejsce przypadło drużynie Janusza Sołtysa.

Podczas wręczenia pamiątkowych nagród przewodniczący Stanisław Stolarczyk podkreślił, że każda z drużyn wykonała wzorowo zadanie, a na wynik mistrzostw zaważyły detale i niewielkie błędy. Również zaznaczył jak ważną rolę w zawodzie dekarza jest doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, poszerzanie wiedzy oraz rozpowszechnianie idei nowoczesnego budownictwa.


Drużyna Henryka Fydy zabiera się do pracy

Wyrównany pojedynek

Ostatnie poprawki brygady Janusza Sołtysa

Modele konkursowe

Prace Komisji Konkursowej

Pan Janusz Sołtys (III Miejsce) przyjmuje gratulacje od Dyr Handlowego BOGEN Pana Tomasza Banacha

Drużyna Bogdana Jędrusika (II Miejsce) przyjmuje gratulację od Doradcy technicznego VELUX Pana Pawła Zgrzywy

Zwycięzca Henryk Fyda przyjmuje gratulację od prezesa Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy Stanisława Stolarczyka

Uczestnicy wraz z jury II Śląskich Mistrzostwa Dekarzy