Cel stowarzyszenia

Rozpowszechnianie idei nowoczesnego budownictwa. Wzajemna pomoc w podnoszeniu kwalifikacji poprzez wymianę doświadczeń.

Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy powstało w kwietniu 2003 r. Inspiracją zorganizowania stowarzyszenia była chęć odpowiedzi na potrzeby środowiska dekarzy z całego Śląska, które czuło silną potrzebę wzajemnej integracji oraz wsparcia technicznego i merytorycznego. Wraz z członkami wspierającymi organizuje cykle szkoleń praktycznych i teoretycznych. Szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli największych producentów materiałów dachowych i budowlanych. Odbywają się one w siedzibie Stowarzyszenia w Dąbrowie Górniczej lub na wyjeździe w fabrykach i na halach produkcyjnych. Dekarze mają okazję poznać cykle produkcyjne i warunki w jakich powstają materiały, mogą zapoznać się z nowościami i wyrobami oferowanymi przez producentów. Pozwala to na lepsze zaznajomienie się z materiałami, których używają w codziennej pracy i podniesienie poziomu profesjonalizmu zrzeszonych dekarzy. Mając na celu zdobycie praktycznej wiedzy Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy zamówiło dla swych członków własny model dachu, na którym odbywać się będą szkolenia z krycia dachów głownie dachówkami ceramicznymi i cementowymi. Nie zabraknie też szkoleń z krycia dachów blacho-dachówkami, gontami bitumicznymi, a także foliami dachowymi i papą. Szczegółowy harmonogram szkoleń, które już się odbyły i odbędą się w najbliższym czasie można znaleźć w fachowych czasopismach dachowych lub dostać w siedzibie ŚSD w Dąbrowie Górniczej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez budowanie prestiżu i siły grupy członków Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz upowszechnianie wysokiej renomy i marki firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz upowszechnianie etyki zawodowej w stosunkach między członkami Stowarzyszenia.

Szukasz solidnego dekarza do Twojego dachu?
Zgłoś się do nas, a my Ci go polecimy.
 
 
 

Numer konta bankowego:

PEKAO o /Dąbrowa Gór.  71 1240 4908 1111 0000 5355 3663